App Store כעת ב- Get it on Google Play  

אודותינו


אפליקציית הסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן
האפליקציה שתספק לכם כל מידע אקדמאי, אישי וכללי, בכל עת ובכל מקום.

באפליקציה תוכלו לראות:
- גליון ציונים עדכני
- מערכת שעות
- ממוצע
- ניווט באוניברסיטה לקורסים שלכם
- מידע כללי
- מציאת כיתות חלופיות בקורס אליו אתם רשומים
- פרטי ומיקום בחינות
- לוח חופשות
- מסעדות ומזון מהיר באזור האוניברסיטה
ועוד!

* האפליקציה הינה פרטית ואיננה קשורה להנהלת האוניברסיטה

תמונות מסך


מסך ראשי

מסך ראשי

מערכת שעות

מערכת שעות

ניווט בקמפוס

ניווט בקמפוס

פרטי קורס

פרטי קורס


צור קשר